DOKUMENTAI
  Deklaracija
  Statutas
  Programa
  Kreipimasis į lietuvos žmones
  Kreipimasis į politines partijas
NARIAI
  Taryba
RINKIMAI
  Rinkimai į savivaldybes
NAUJIENOS IR PAREIŠKIMAI
  Pareiškimai
  Pranešimai spaudai
KONTAKTAI

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJA

Steigiamasis suvažiavimas

1999 m. gruodžio 18 d. Vilnius

 

 

KREIPIMASIS Į LIETUVOS ŽMONES

 

Šiandien įkurta Tėvynės liaudies partija - europinės tradicijos liaudies partija, kurios pagrindinis tikslas - modernios Lietuvos, laisvų ir pasiturinčių žmonių valstybės, besiremiančios piliečių iniciatyva ir valdžia, kūrimas bei stiprinimas.

Šiandien įkurta partija, kuri atstovaus interesus žmonių, kurie nori sąžiningai dirbti ir uždirbti, išauginti ir į mokslą išleisti savo vaikus bei užsitikrinti  ramią senatvę.

Šiandien įkurta Tėvynės liaudies partija, ginsianti bei atstovausianti smulkų ir vidutinį verslą, kuris turi tapti mūsų valstybės stuburu, valstybės stabilumo garantu.

Beveik dešimtmečiui praėjus po Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atstatymo paskelbimo, amžių sandūroje savo šalį įsivaizdavome ne tokią, kokia ji yra šiandien. Daugelis šalies gyventojų jaučiasi nesaugūs, negarantuojamas pažeistų piliečių teisių atstatymas, Lietuvoje daug smurto, apgaulės, nepriteklių. Daugelį Lietuvos piliečių į neviltį stumia augantis nedarbas, bankrutuojančios įmonės, ūkio nuosmukis, verslininkams nesudaromos galimybės plėtoti verslą, kurti naujas darbo vietas, tuo pačiu nemažai daliai žmonių atimama galimybė dirbti, daugėja tų, kuriems reikalinga valstybės parama. Valstybės turto privatizavimas, ypatingai tada, kai atsisakoma konkurencijos principo, stokoja viešumo, skaidrumo, neužtikrinama jo apsauga nuo korupcijos ir kitokio piktnaudžiavimo.

Mes pasisakome už paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, už reikalingų draudimų, apribojimų, kontrolės, biurokratinių procedūrų mažinimą ir supaprastinimą. Valstybė kiek galima mažiau turi kištis į verslą, nes ne valdžia, o tik pats verslininkas geriausiai išmano kaip jam tvarkyti savo verslą.

Kviečiame visus Lietuvos žmones burtis į Tėvynės liaudies partiją ir visiems kartu tvarkyti savo valstybę. Valstybę, kurioje gyvens mūsų vaikai ir vaikaičiai, valstybę, kurios laisvę gynėme visi kartu.

Mūsų politika bus skaidri ir aiški. Mes norime sukurti Lietuvą, kurioje kiekvienas, kuris dirba, gali pragyventi iš savo uždarbio, be valstybės pašalpų ir lengvatų. Mes už tokią Lietuvą, kurioje švietimas, sveikatos ir socialinės apsaugos sistemos yra aukščiausio lygio, o valstybės piliečiai yra apsaugoti nuo prievartos ir smurto.

Mes norime sukurti valstybę, kurioje laukiamas kiekvieno žmogaus indėlis, kurioje skatinama atsakomybės dvasia. Mes norime sukurti Lietuvą, kuri naujajame šimtmetyje kiekvienam žmogui suteiktų galimybę realizuoti savo sugebėjimus.

Lietuvos piliečiai,

Lietuvos miestų, kaimų ir miestelių žmonės!

Kviečiame Jus burtis, tvarkyti savo namus, savo Tėvynę!

Visus Jus kviečiame bendram darbui!

 

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                         Vytas Kabašinskas

 

Suvažiavimo sekretorė                                                 Neringa Putramentienė

Į viršų