DOKUMENTAI
  Deklaracija
  Statutas
  Programa
  Kreipimasis į lietuvos žmones
  Kreipimasis į politines partijas
NARIAI
  Taryba
RINKIMAI
  Rinkimai į savivaldybes
NAUJIENOS IR PAREIŠKIMAI
  Pareiškimai
  Pranešimai spaudai
KONTAKTAI

 

 

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJA

Steigiamasis suvažiavimas

1999 m. gruodžio 18 d. Vilnius

 

 

KREIPIMASIS Į LIETUVOS POLITINES PARTIJAS

 

 

Praėjus mažiau nei dviem mėnesiams po Tėvynės liaudies partijos steigiamosios deklaracijos pasirašymo, šiandien, 1999 m. gruodžio 18 d. Vilniuje vyksta TLP steigiamasis suvažiavimas.

Lietuvoje įkurta europinės tradicijos, nuosaiki dešiniosios pakraipos Tėvynės liaudies partija, kurios tikslas - modernios Lietuvos, laisvų ir pasiturinčių piliečių valstybės kūrimas bei stiprinimas.

Esame pasirengę bendradarbiauti su visomis demokratinėmis, neekstremistinėmis Lietuvos partijomis bei atviroje ir garbingoje diskusijoje su oponentais ginti savo pažiūras.

Kviečiame Lietuvoje veikiančias politines partijas sąžiningai ir garbingai politinei kovai. Mes tikimės, kad visos politinės partijos vadovausis argumentais, žiniomis, tikra ir neiškraipyta informacija, vengs netiesos, tuščio politikavimo, negarbingo elgesio.

 

 

 

Suvažiavimo pirmininkas                                                         Vytas Kabašinskas

                                   

Suvažiavimo sekretorė                                                 Neringa Putramentienė

 

Į viršų