DOKUMENTAI
  Deklaracija
  Statutas
  Programa
  Kreipimasis į lietuvos žmones
  Kreipimasis į politines partijas
NARIAI
  Taryba
RINKIMAI
  Rinkimai į savivaldybes
NAUJIENOS IR PAREIŠKIMAI
  Pareiškimai
  Pranešimai spaudai
KONTAKTAI

TĖVYNĖS LIAUDIES PARTIJOS

S T E I G I A M O J I    D E K L A R A C I J A

Mes, žemiau pasirašiusieji, būdami įsitikinę, kad demokratija yra valdymo forma, garantuojanti kiekvieno individo galimybę dalyvauti valstybės reikalų tvarkyme, jų laisvės ir visuomenės interesų suderinamumą;

suprasdami, kad laisvė yra aukščiausia vertybė, garantuojanti nevaržomą žmogaus veiklos bei religinių įsitikinimų pasirinkimą;

neabejodami, kad nuosavybė yra žmogaus laisvės garantas; nuosavybė yra neliečiama;

teigdami, kad įstatymų viršenybė ir visų lygybė prieš įstatymą yra esminis visuomenės tarpusavio santykių reguliavimo principas;

žinodami, kad laisva rinka garantuoja racionalų ūkio tvarkymą, galimybę užsiimti verslu, visuomenės gerovę;

būdami tikri, kad valstybės valdymas turi būti viešas ir skaidrus, atspindintis visuomenės daugumos valią ir užtikrinantis socialinį teisingumą;

suvokdami, kad tradicijos yra svarbios kiekvienam piliečiui, todėl turi būti gerbiamos, puoselėjamos, kuriamos naujos ir perduodamos iš kartos į kartą;

manydami, kad pirmiausia šeima yra atsakinga už individo moralinių ir dvasinių vertybių ugdymą;

pripažindami, kad bendrųjų moralinių vertybių turi laikytis kiekvienas žmogus, kiekviena politinė ar visuomeninė organizacija,

skelbiame, kad kuriame

T Ė V Y N Ė S    L I A U D I E S    P A R T I J Ą,

europinės tradicijos liaudies partiją,

kurios pagrindinis tikslas - demokratinės visuomenės sukūrimas bei modernios Lietuvos valstybės, besiremiančios laisvų piliečių iniciatyva ir valdžia, stiprinimas.
Šia deklaracija visus Lietuvos piliečius - miestų, kaimų ir miestelių žmones - kviečiame bendram darbui.

Vilnius, 1999 m. spalio 23 d.


Iniciatyvinės grupės nariai:
Laima Andrikienė ekonomikos mokslų daktarė, Kovo 11-osios Akto signatarė, Seimo narė, Vilnius
Julius Adomaitis teisininkas, Vilnius
Irena Andrukaitienė mokytoja, A.Vienuolio gimnazijos direktorė, Kovo 11-osios Akto signatarė, Anykščiai
Algimantas Aukštinaitis inžinierius, Vilnius
Gerimantas Bakanas Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto magistrantas, Vilnius
Stanislava Bukartienė gydytoja, Klaipėda
Donatas Dudutis Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto magistrantas, Vilnius
Piotras Gerasimovičius teisininkas, Vilnius
Virgaudas Juocevičius technikos mokslų daktaras, verslininkas, Vilnius
Vytautas Juozapaitis operos solistas, Vilnius
Jonas Ivanauskas inžinierius statybininkas, Molėtai
Vytas Kabašinskas socialinių mokslų daktaras, verslininkas, Vilnius
Giedrius Karsokas verslininkas, Vilnius
Rimantas Kalibatas sporto treneris, Vilnius
Vaclovas Makūnas Kauno aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktorius, Kaunas
Stasys Morkūnas ekonomistas, verslininkas, Vilnius
Zonė Nemanienė finansistė, Kaunas
Birutė Nenortaitė inžinierė-mechanikė, Kauno aukštesniosios žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymui, Kaunas
Dainius Ožalas Kultūros namų direktorius, Ramygala, Panevėžio rajonas
Vytautas Plukas mokytojas, Anykščiai
Žilvinas Putramentas vadybininkas, Vilnius
Nijolė Ragauskienė inžinierė-technologė, miesto savivaldybės tarybos narė, Kaunas
Nijolė Sabaitė - Razienė istorikė, Vilniaus m. moterų sporto asociacijos prezidentė, olimpinė vicečempionė, Vilnius
Petras Skirmantas baleto solistas, Vilnius
Laima Svera chemijos inžinierė, Mičiganas, JAV
Juozas Šilanskas teisininkas, Lazdijai
Egidijus Tartilas gydytojas, Panevėžys
Rimantas Tumosa ekonomistas, inžinierius, Kaunas
Vidmantas Žiemelis teisininkas, Kovo 11-osios Akto signataras, Seimo narys, Vilnius
 
Rėmėjai:
Algirdas Šocikas boksininkas, Kaunas
Rūta Duobaitė Vilniaus universiteto magistrantė, Vilnius
Arūnas Žebriūnas kino režisierius, Vilnius
Genovaitė Jakševičienė ekonomistė (tarptautiniai ekonominiai santykiai), Vilnius
Vanda Nivinskienė mokytoja, M.Daukšos vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vilnius
Algis Kazla technikos mokslų daktaras, Kaunas

Į viršų